22 luty 2022

Ferrero pozyskuje 100% kakao ze zrównoważonych źródeł

zdjęcie: Ferrero pozyskuje 100% kakao ze zrównoważonych źródeł / fot. nadesłane
fot. nadesłane
Grupa bierze pełną odpowiedzialność i aktywnie przyczynia się do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju łańcucha dostaw kakao, dlatego już od 2005 roku rozpoczęła sukcesywne działania, by 100% pozyskanego kakao pochodziło ze zrównoważonych źródeł. Firma zobowiązuje się do podejmowania dalszych działań w zakresie walki z wylesianiem, przeciwdziałania pracy dzieci i zrównoważonych źródeł utrzymania.
Kakao stanowi podstawowy składnik produktów Ferrero. Dlatego przy zakupach tego surowca Grupa stosuje rygorystyczne standardy jakościowe, wzmacnia również swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonych źródeł utrzymania, praw człowieka i ochrony środowiska w całym łańcuchu wartości kakao.

Grupa Ferrero opublikowała Kartę Kakao Ferrero i Plan Działań na rzecz Kakao, które wytyczają jej dalsze ambicje w zakresie rozwoju przemysłu kakaowego, tak aby był on korzystny dla ludzi i przyrody.. „Karta Kakao” i „Plan Działań” potwierdzają wieloletnie wsparcie Ferrero dla rolników w generowaniu dochodów, ochrony dzieci, rozwijających się społeczności oraz promowania zrównoważonego agroleśnictwa.

Karta Kakao i Plan Działań są kolejnym potwierdzeniem wieloletniego angażowania się Ferrero w wspieranie rolników w generowanie dochodów, ochronę dzieci i społeczności rozwijających się oraz promowani zrównoważonego agroleśnictwa.

Ferrero rozpoczęło swoje wysiłki w kierunku odpowiedzialnego pozyskiwania kakao już w 2005 roku, przystępując do World Cocoa Foundation, a następnie do International Cocoa Initiative. Dzisiaj kakao Ferrero jest w 100% pozyskiwane w sposób zrównoważony, poprzez niezależnie zarządzane organizacje, takie jak: Rainforest Alliance i Fairtrade. Ponieważ firma zaopatruje się w kakao prawie wyłącznie u sprawdzonych rolników, osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie identyfikowalności i przejrzystości łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw kakao Ferrero jest w 96% identyfikowalny aż do poziomu plantacji.

Karta Kakao i Plan Działań podkreślają dążenia Ferrero, aby stać się siłą napędową sektora kakao, w którym produkcja kakao tworzy wartość dla ludzi i środowiska. Dzięki naszemu szczególnemu podejściu do łańcucha dostaw, znamy rolników i społeczności, u których się zaopatrujemy, a to pozwala nam wspierać ich w sposób ukierunkowany. Obecnie wzmacniamy nasze działania, aby doprowadzić do długotrwałej zmiany w tym sektorze – mówi Marco Gonçalves, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer.

Problemy związane z łańcuchem dostaw w przypadku kakao są złożone i muszą być rozwiązywane przede wszystkim poprzez partnerstwo z rolnikami, przemysłem, społecznościami, organizacjami pozarządowymi i rządami. Ambicje przedstawione w „Karcie Kakao” są zgrupowane w czterech filarach:
 
  • Zrównoważone źródła utrzymania - zapewnienie rolnikom ukierunkowanego wsparcia w celu poprawy wydajności i zróżnicowania dochodów.
  • Prawa człowieka i praktyki społeczne - przeciwdziałanie pracy dzieci w społecznościach uprawiających kakao.
  • Ochrona środowiska - wspieranie rolników w przechodzeniu na systemy agroleśnicze.
  • Przejrzystość - śledzenie łańcucha dostaw, ocena ryzyka i publikowanie informacji o postępach.

Plan działania Ferrero w zakresie kakao jasno określa, w jaki sposób firma będzie dążyć do realizacji tych założeń. Już wdrożone inicjatywy obejmują:
 
  • Plany Rozwoju Gospodarstw Rolnych i Działania Generujące Dochód - wypłacanie rolnikom premii pieniężnej wykraczającej poza cenę rynkową, w celu wspierania rolników uprawiających kakao w osiąganiu dobrobytu.
  • Partnerstwa na rzecz wdrażania systemów przeciwdziałania pracy dzieci i planów rozwoju społeczności lokalnych, w celu rozwiązania problemu pracy dzieci.
  • Współpracę z Inicjatywą Kakao i Lasy (CFI) w celu położenia kresu wylesianiu w sektorze kakao i promowania zrównoważonego agroleśnictwa.
  • Wzmacnianie partnerstwa z dostawcami i budowanie platformy, która daje wgląd w cały łańcuch dostaw Ferrero.

Każdego roku firma będzie publikowała raport z postępów w realizacji strategii działania. Ferrero deklaruje, że pierwszy raport z wykonania planu zostanie opublikowany w drugim kwartale 2022 roku.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Radziejów
-5.3°C
wschód słońca: 07:16
zachód słońca: 16:44
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Radziejowie