Radziejów - informacje


5.499
mieszkańców Radziejowa
2.638
mężczyzn
2.861
kobiet

671
w wieku przedprodukcyjnym

3.446
w wieku produkcyjnym

1.382
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

21
zawarto małżeństw

35
urodzeń

58
zgonów

-23
przyrost naturalny
miasto Radziejów
dochody

27.641.356
wydatki

26.298.994
struktura wydatków Radziejowa

23.379
0,089%
Leśnictwo

18.627
0,071%
Rolnictwo i łowiectwo

756.885
2,878%
Transport i łączność

2.714.884
10,323%
Administracja publiczna

1.009.348
3,838%
Gospodarka mieszkaniowa

36.000
0,137%
Działalność usługowa

1.185
0,005%
Informatyka

62.796
0,239%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

478.288
1,819%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

73.891
0,281%
Obsługa długu publicznego

7.659.003
29,123%
Oświata i wychowanie

193.824
0,737%
Ochrona zdrowia

1.643.240
6,248%
Pomoc społeczna

11.250
0,043%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

184.313
0,701%
Edukacyjna opieka wychowawcza

2.548.347
9,690%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

944.835
3,593%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

290.947
1,106%
Kultura fizyczna i sport

7.647.952
29,081%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-05 06:22
REKLAMA
pogoda Radziejów
2.5°C
wschód słońca: 07:42
zachód słońca: 15:32
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Radziejowie